Uw rechten

Welke rechten hebt u ?

Hoe kunt u ze uitoefenen?

RECHT OP VERZET

U wenst niet dat wij uw gegevens commercialiseren? Geen probleem!

Dit verzoek kan het gebruik van uw gegevens voor direct marketing omvatten (wanneer onze klanten u promotie-aanbiedingen sturen). Het kan ook dienen om het gebruik uit te sluiten ivm het opstellen van marketingprofielen op basis van uw gegevens (om u de reclame te sturen waarvan wij denken dat ze u het meest interesseert, in functie van uw marketingprofiel).

Schrijf ons :

Bisnode Belgium NV, Data Protection Service, Researchdreef 65, 1070 Anderlecht

;

Of vul dit formulier in :

Indien u de vorige vraag beantwoord heeft , gelieve ons te melden uit welke database u verwijderd wenst te worden :

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

U hebt ook het recht te vragen dat uw gegevens volledig uit onze database worden gewist in de door de wet opgesomde gevallen (onwettige verwerking, verwerking die nutteloos is geworden ten aanzien van de nagestreefde doeleinden, als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking en u deze toestemming weer intrekt, …). U beschikt ook over dit recht wanneer u uw recht op verzet uitoefent voor direct-marketingdoeleinden.

Schrijf ons:

Bisnode Belgium NV, Data Protection Service, Researchdreef 65, 1070 Anderlecht

;

Of vul dit formulier in :

Indien u de vorige vraag beantwoord heeft , gelieve ons te melden uit welke database u verwijderd wenst te worden :

RECHT OP TOEGANG

U wenst te weten of u in ons bestand geregistreerd bent en over welke van uw gegevens wij beschikken? U wilt graag weten waar wij uw gegevens hebben gevonden? Om het antwoord op al deze vragen te kennen, en op de vragen die verderop vermeld staan, kunt u uw "recht op toegang" uitoefenen.

Overeenkomstig de privacyverordening hebt u het recht ons de volgende informatie over u te vragen:

1) of u in ons bestand opgenomen bent

2) wat wij met uw gegevens doen

3) de categorieën van gegevens die wij over u verwerken

4) de bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen aan wie wij uw persoonlijke gegevens kunnen doorgeven

5) hoe lang uw gegevens worden bewaard

6) de bevestiging van het bestaan van uw rechten (zie verderop)

7) de bron van uw gegevens (als u uw gegevens niet zelf hebt meegedeeld)

8) de bevestiging van het bestaan van een automatische profilering betreffende u, de logica daarvan, de betekenis en de gevolgen daarvan, 

9) de informatie werd doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, beveiligingsmaatregelen die zijn genomen overeenkomstig de privacyverordening.

Schrijf ons :

Bisnode Belgium NV, Data Protection Service, Researchdreef 65, 1070 Anderlecht

;

Of vul dit formulier in :

U bezoekt deze pagina naar aanleiding van onze communicatie in de media

RECHT OP RECHTZETTING

Ontvangt u uw reclame in de verkeerde taal? Wordt uw naam verkeerd gespeld?

U hebt het recht ons te vragen de onjuiste informatie over u te verbeteren of de onvolledige informatie aan te vullen.

Schrijf ons:

Bisnode Belgium NV, Data Protection Service, Researchdreef 65, 1070 Anderlecht

;

Of vul dit formulier in :

U bezoekt deze pagina naar aanleiding van onze communicatie in de media

RECHT OP BEPERKING

In geval van betwisting betreffende de verwerking van uw gegevens, kunt u de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen. In dit geval zullen wij uw gegevens niet meer gebruiken zolang de betwisting niet is opgelost.

Schrijf ons:

Bisnode Belgium NV, Data Protection Service, Researchdreef 65, 1070 Anderlecht

;

Of vul dit formulier in :

U bezoekt deze pagina naar aanleiding van onze communicatie in de media

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld.

Schrijf ons:

Bisnode Belgium NV, Data Protection Service, Researchdreef 65, 1070 Anderlecht

;

Of vul dit formulier in :

U bezoekt deze pagina naar aanleiding van onze communicatie in de media