Soorten gegevens

Over welke van uw gegevens kunnen wij eventueel beschikken?

Bisnode beschikt niet voor iedereen over dezelfde data. Dit hangt af van de data die uzelf of onze partners ons heeft medegedeeld. Hieronder vindt u een opsomming van de gegevens waarover Bisnode zou kunnen beschikken :

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Wij beschikken over niet-nominatieve gegevens, gekoppeld aan de bedrijven:

 • Naam van het bedrijf, bedrijfsnaam, ondernemings- en btw-nummer
 • Contactpunten: adres, telefoon, e-mailadres
 • Btw-nummer, RSZ-nummer, activiteitensector volgens NACE, paritair comité
 • Omvang van het bedrijf, aantal tewerkgestelde werknemers
 • Oprichtingsdatum, gegevens van en aantal vestigingen/bijkantoren/franchisehouders
 • Webpagina's, indien het bedrijf zich op sociale media bevindt, het adres ervan
 • Financiële informatie, eventuele solvabiliteit, faillissement, …
Individuele gegevens

Individuele gegevens

Als u een natuurlijke persoon bent, kunnen wij over de volgende gegevens over u beschikken:

 • Uw naam, voornaam, geslacht en taal
 • Contactpunten: professioneel (en soms privaat) adres, professioneel vaste en/of mobiele telefoonnummer, professioneel e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • Uw functie of titel: bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, ... Wij beschikken niet over de functie van elke persoon in een bedrijf. Wij beschikken enkel over bepaalde directiefuncties
 • De datum waarop u aangesteld bent in een functie of waarop u bent opgehouden deze functie uit te oefenen
 • Afgeleide gegevens 
 • Marketingprofielen
 • In de mate van het mogelijke bewaren wij ook de data waarop al deze informatie ons werd meegedeeld of waarop er veranderingen in zijn aangebracht.