met welk doel gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

1. Gegevensoverdracht

1. Gegevensoverdracht

Wij gebruiken uw gegevens om ze door te geven aan bedrijven die u wensen te benaderen voor reclamedoeleinden: wij zullen bijvoorbeeld alle bedrijven selecteren met maatschappelijke zetel in de gemeente X, voor rekening van de winkel in kantoorbenodigdheden die in dezelfde gemeente gevestigd is en die zijn nieuwe catalogus wenst te versturen.

Wij gebruiken ze ook om marketingprofielen op te stellen waarmee wij groepen mensen kunnen selecteren die volgens ons belangstelling hebben om een bepaald soort reclame te ontvangen: wij zullen bijvoorbeeld zelfstandigen selecteren voor een energieleverancier die hen diensten wil voorstellen die aan hun situatie zijn aangepast.

2. Verbetering van de kwaliteit van de gegevens

2. Verbetering van de kwaliteit van de gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor validatiedoeleinden: de bedrijven vragen ons na te gaan of de gegevens waarover zij beschikken, ook in ons bestand staan. Zo kunnen zij nagaan of hun adressen up-to-date en correct zijn (als ze u een pakje moeten sturen, is het best dat het adres correct geformuleerd is). In dit concrete geval sturen wij hen uw gegevens niet en geven wij gewoon aan of het onderzochte gegeven hetzelfde is als het onze of niet.

 Wij kunnen de gegevens van de bedrijven ook corrigeren door ze te vergelijken met de onze. Zo kunnen wij een postcode corrigeren die niet overeenstemt met de opgegeven straat, of een verhuizing meedelen, …  Opnieuw beschikken bedrijven op die manier over actuele gegevens, zodat ze beter met u kunnen communiceren.

Ten slotte kunnen wij de gegevens van de bedrijven aanvullen. Als het bedrijf in kwestie bijvoorbeeld beschikt over de naam van uw bedrijf en uw postadres, kunnen wij uw telefoonnummer en functie doorgeven, als deze informatie in onze database staat. Wij kunnen het ook de gegevens van marketingprofielen doorgeven.

Door deze informatie leert het bedrijf u beter kennen en kan het bepalen welk zijn type klanten is. Zo kan het bedrijf zijn communicatie aanpassen.

3. Groepering van gegevens

3. Groepering van gegevens

Op basis van naam, geboortedatum en/of adres kunnen wij bepalen of u in meerdere bedrijven een functie of een mandaat uitoefent. Wij kunnen dus eventueel vaststellen of er verbanden zijn tussen deze bedrijven of met de andere bestuurders of directeurs van deze bedrijven.

4. Gegevensanalyse

4. Gegevensanalyse

Wij hebben het reeds gehad over de marketingprofielen die wij opstellen. Wij kunnen de gegevens van onze klanten ook analyseren aan de hand van profielen. Zo kunnen de klanten het soort personen of bedrijven dat belangstelling heeft voor zijn producten, beter leren kennen. Op die manier zullen wij op basis van de omvang en de oprichtingsdatum van uw onderneming kunnen bepalen of uw bedrijf een start-up is waaraan men bijvoorbeeld interessante telefoonabonnementen kan voorstellen.

Na de gegevens van de klant te hebben geanalyseerd, kunnen wij hem ook voorstellen in onze database mensen met hetzelfde profiel te selecteren. Als onze klant zijn diensten dus uitsluitend verkoopt aan zeer grote bedrijven die gevestigd zijn in Brussel, kunnen wij hem andere prospectieadressen voorstellen die overeenstemmen met hetzelfde profiel.

Wij kunnen deze selectie doorgeven aan sociale netwerken of andere media. Deze gaan vervolgens na of ze u in hun eigen databank kunnen terugvinden en geven dan op hun eigen pagina dezelfde publicitaire actie weer.

Ten slotte kunnen uw gegevens ook nuttig zijn in het kader van analyses over massagegevens, nog steeds gericht op marketing of marktonderzoeken. 

5. Voor ons intern gebruik

5. Voor ons intern gebruik

Wij kunnen uw gegevens ook verwerken voor bijvoorbeeld intern gebruik in ons bedrijf.

• Wij gebruiken uw gegevens om ons bestand Spectron bij te werken. Als wij dus dankzij onze bronnen vaststellen dat uw bedrijf verhuisd is, werken wij de gegevens van het desbetreffende bedrijf bij, net als de gegevens van alle mensen die bij dat bedrijf werken en die in ons bestand zitten.

• Om onze resultaten op te volgen (bijvoorbeeld via marktstudies)

• Om statistische gegevens te verzamelen en marktanalyses op te stellen of te laten opstellen, voor financiële doeleinden, beheers-, marketing- of verslagdoeleinden

• Om eventuele fraude, misdrijven en inbreuken te bestrijden en de afhandeling van geschillen en eventuele gerechtelijke procedures te verzekeren.

Bisnode Belgium stelt aan bedrijven de verschillende diensten voor zoals hierboven uiteengezet. Wij kunnen eveneens beroep doen op tussenpersonen om deze diensten te commercialiseren.