Privacy

PRIVACYBELEID

Elke verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met deze website is onderworpen aan de Belgische wet (wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Indien u wenst te reageren op een van de praktijken hierboven omschreven, kan u ons contacteren per e-mail: info@bisnode.be
Bij elk bezoek aan de website herkent onze server automatisch uw domein van oorsprong.
Uw e-mail adres wordt niet automatisch gedetecteerd.

Volgende informatie wordt opgeslagen tijdens een bezoek aan onze website:

  • uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd zoals hierboven omschreven)
  • uw adres (postadres, e-mail, telefoonnummer) indien u dit hebt meegedeeld, bijvoorbeeld door een bericht of een vraag naar deze website te versturen, via e-mail communicatie etc.
  • informatie betreffende de door u geconsulteerde pagina’s.
  • elke andere informatie die u vrijwillig heeft verleend (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website)

Deze informatie wordt ingezameld voor volgende doeleinden:

  • om de inhoud van onze website te kunnen optimaliseren
  • om u op de hoogte te kunnen brengen van updates
  • om u te kunnen contacteren voor promotie van onze producten en diensten of voor deze van geselecteerde derde partijen die u via onze tussenkomst wensen te contacteren.
  • voor de realisatie van statistieken

Uw e-mailadres zal slechts met uw toestemming worden gebruikt of binnen de beperkingen van het KB van 4 april 2003 inzake het verzenden van reclame via elektronische post.

Indien u in de toekomst niet langer door ons bedrijf wenst gecontacteerd te worden voor marketing doeleinden, volstaat het om ons hiervoor een e-mail te sturen naar volgend adres: info@bisnode.be.

Uw gegevens kunnen aan onze commerciële partners doorgegeven worden die u gepersonnaliseerde reclame kunnen toesturen. Indien u dit niet wenst, volstaat het om ons hiervoor een e-mail te sturen naar volgend adres: info@bisnode.be.
Uw e-mailadres zal slechts met uw instemming aan derden worden overgemaakt.