Ethias maakte gebruik van Bisnodes ervaring met predictieve modellen om het risico op verloop te bepalen voor al zijn klanten. Het model hielp tevens hun interesse te bepalen voor het afsluiten van een nieuw contract voor het product ‘Assistance’. 

 

Over Ethias

About Ethias

Ethias is een Belgische verzekeringsmaatschappij die in 1919 opgericht werd door een aantal gemeente- en provinciebesturen. De oorspronkelijke naam was 'Société Mutuelle des Administrations Publiques' (afgekort als SMAP). Verzekeringen tegen brand, blikseminslag en explosiegevaar waren de belangrijkste activiteiten.

 

Ethias focust vandaag op alle levens- en schadeverzekeringen en kan bogen op meer dan een miljoen polishouders.

Identificatie van het risico op klantenverloop

Ethias had kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan om te begrijpen waarom autoverzekeringsklanten vertrokken. Het antwoord hield geen verband met de klantenervaring, maar eerder met een specifieke situatie in het leven van de Ethias-klant.

Daarop besloot Ethias klanten met een groot verlooprisico te identificeren, om tijdig te kunnen ingrijpen.

De maatschappij wilde tevens de prestaties van marketingacties optimaliseren door de predictieve aanpak te testen op cross-sellingacties.

De oplossing: van een single customer view naar een single analytical view

Om deze voorspellende modellen te creëren lieten we de gegevens spreken.  Op die manier kon Ethias een gedetailleerd beeld schetsen van al zijn klanten, met behulp van honderden variabelen gebaseerd op alle gegevens waarover wij beschikten.

Ethias maakte gebruik van Bisnodes ervaring om de predictieve modellen te helpen creëren en voor elke autoverzekeringsklant het verlooprisico en de interesse in een nieuw contract voor het product ‘Assistance’ te bepalen. 

Resultaten

Door een meer gerichte doelgroepbepaling:

  • verbeterde Ethias substantieel de rendabiliteit van zijn marketingacties;
  • slaagde de maatschappij erin om het verloop met 10% te verminderen.