Automobielbedrijf zorgt ervoor dat klanten sneller betalen 

Smart data

Met onvolledige bronnen en fouten in de handmatige invoer van klantgegevens leed het bedrijf aan een aanzienlijke hoeveelheid laattijdige betalingen. Dankzij Bisnodes proactieve oplossing m.b.t. gegevenskwaliteit konden ze de cashflow positief beïnvloeden en de handmatige gegevensinvoer met meer dan 85% reduceren. 

 

Slechte gegevenskwaliteit leidde tot laattijdige betalingen

Het bedrijf merkte op dat de bestanden die ze als voornaamste bron gebruikte niet altijd nauwkeurige informatie bevatte. Daarnaast bevatte de bron alleen btw-plichtige bedrijven, dus moest elk ander bedrijf en elke beoefenaar van een vrij beroep manueel worden geregistreerd.

Vanwege de slechte gegevenskwaliteit werden een heleboel facturen teruggestuurd. Er was eveneens een gebrek aan structurele inspanningen om de database up-to-date te houden. Er werden enkel correcties gemaakt op uitdrukkelijk verzoek van de klant, of wanneer de facturen werden teruggestuurd naar de afzender.

Een structurele datakwaliteitsoplossing

Bisnode stelde een proactieve oplossing voor, te beginnen met een initiële opschoning van de klantendatabase op basis van een vergelijking met het Spectron B2B-referentiebestand.

Dankzij de langetermijnoplossing van Bisnode ontvangt het bedrijf nu wekelijks signalen, niet alleen over adreswijzigingen, maar ook over wijzigingen wat betreft de juridische status.

Om minder tijd te moeten besteden aan het manueel invoeren van gegevens, installeerde Bisnode ook een tool achter alle 'front office'-toepassingen van het bedrijf. Wanneer een klant in het systeem moet worden gezet, kunnen "front office'-werknemers voortaan het bedrijf rechtstreeks opzoeken in Bisnodes Spectron B2B-referentiebestand en correcte en volledige gegevens integreren met slechts één klik op de muisknop.

Grotere cashflow en 85% minder manuele invoer van gegevens

Dankzij een verbeterde gegevenskwaliteit wordt het bedrijf nu minder facturen teruggestuurd. Daardoor gebeuren de betalingen veel sneller en efficiënter, wat de cashflow ten goede komt.

Vooraleer met Bisnode samen te werken, moest het bedrijf ongeveer 250 manuele correcties uitvoeren per maand, wat ze met 55% hebben weten te beperken. Het creëren van nieuwe klanten in het systeem is ook veel minder tijdrovend geworden. Door de tool in front office en callcenters te gebruiken, werd het aantal verzoeken om manuele gegevensinvoer met 85% gereduceerd.