Wilt u de toekomstige behoeften van uw klanten kunnen voorspellen? Met behulp van slimme gegevens en voorspellende analyses kunt u bepalen wie wellicht een auto zal kopen, een privélening zal aangaan of een kind zal krijgen in een bepaalde periode. Kortom: u kunt klanten identificeren die de overgang maken naar een nieuwe levensfase, met nieuwe behoeften, nieuwe interesses en nieuw koopgedrag.

Een generatie geleden lag het voorspellen van het gedrag en de consumptie van verschillende klantengroepen meer voor de hand. De meeste mensen kregen op ongeveer dezelfde leeftijd kinderen en woonden gedurende lange tijd op hetzelfde adres. De wereld erachter veranderd. Vandaag is de variatie veel groter en kunnen er veel meer keuzes gemaakt worden in het leven. Iemand van 25 kan meer gemeen hebben met iemand van 50 dan met iemand van zijn of haar eigen leeftijd.

Op de markten van vandaag is het belangrijk om uw communicatie aan te passen aan steeds meer kieskeurige groepen consumenten. Met een hoogwaardige analyse van openbare informatie en gegevens verzameld via enquêtes kunt u uw klanten beter leren kennen. 


De jongere generatie ziet de toekomst positief tegemoet. Ze willen verandering en zien nieuwe oplossingen voor wereldproblemen als de klimaatverandering. Ze hebben veel zelfvertrouwen en zijn ervan overtuigd dat ze hun eigen leven kunnen vormgeven. De vraag is hoe dit veranderende gedrag de consumptiepatronen en maatschappelijke ontwikkeling in de toekomst zal beïnvloeden. Waarvoor zullen de jongeren van vandaag hun energie aanwenden?

"Als de analyse correct gebeurt, krijgt u antwoorden op vragen over hoe mensen zich gedragen als individu, wat hun waarden zijn en in welke levensfase ze zitten. Dit levert dan weer belangrijke informatie op over hun consumptiebehoeften."

Sara von Schoultz, senior analyst bij Bisnode

Deze vijf zaken geven aanwijzingen over de volgende aankoop van uw klant:

1. Koopkracht

Iemands inkomen zegt niet altijd heel veel over zijn of haar koopkracht. Iemand met een jaarloon van € 36.000 die net een huis heeft gekocht, heeft wellicht minder geld om te besteden nadat de rekeningen zijn betaald, dan iemand met hetzelfde loon die al tien jaar lang in hetzelfde huis woont. Aan de hand van gegevens kunt u achterhalen of de koopkracht van het volledige gezin groot of klein is.

2. Persona

Op basis van zijn gegevens heeft Bisnode de Belgische bevolking ingedeeld in verschillende persoonlijkheidstypes of 'persona's'. De 'Hedonist' is bijvoorbeeld een cool iemand die op 66-jarige leeftijd graag een jaar naar de Caraïben zou vliegen??, om geld te sparen voor de volgende generatie. Iedereen heeft andere voorkeuren en waarden, en dat beïnvloedt zowel wat ze kopen als hoe u als onderneming met hen moet communiceren. Het komt erop aan de individuele klant te leren kennen, zodat u uw aanbod kunt personaliseren. 

3. Levensfase

In welke levensfase bevindt uw klant zich? Vandaag kan een man van 55 zowel een grootvader als een nieuwe vader zijn. De levensfase van de klant bepaalt vaak het kader voor de interesses van de klant en voor de manier waarop u het best zijn of haar aandacht trekt.

4. Geschiedenis

Door grote hoeveelheden gegevens te combineren met historische consumptiepatronen kunt u berekenen wat elke klant wellicht als volgende zal kopen. Vandaag is het mogelijk om te zeggen dat de kans 70 procent bedraagt dat Erik binnen het jaar zal verhuizen en dus een lening en een verzekering zal nodig hebben.

5. Consumptiecyclus

Ons leven volgt een bepaalde consumptiecyclus. Op sommige momenten consumeren we meer en op sommige minder. Door de persoonlijkheid van de klant, zijn levensfase en zijn koopkracht te analyseren is het mogelijk om te voorspellen hoeveel iemand in de toekomst zal consumeren. Dit kan een belangrijke aanwijzing zijn voor de totale waarde van het klantenbestand de komende jaren en ondernemingen helpen om na te gaan welke klanten bijzonder waardevol zullen zijn in de toekomst.