Smart decisions

Hoe de consumptie van de toekomst beïnvloed zal worden door wie in de jaren 90 geboren is

23 aug 2017

Iedereen weet dat wie geboren is in die jaren 40 en 60, een belangrijke impact heeft gehad op de maatschappij en de consumptie. Nu is het tijd voor de volgende grote groep, wie geboren is in de jaren 90. Hoe zal de eerste echte digitale generatie echter uw activiteiten beïnvloeden?

Belangrijke veranderingen in de samenstelling van de bevolking hebben historisch gezien telkens gezorgd voor nieuwe waarden en gedragsvormen met een invloed op zowel de samenleving als de markt. Nu de grootste groep sinds de jaren 60 opgroeit, is het de vraag wat er staat te gebeuren.

Er is op verschillende vlakken een verschil tussen wie geboren is in de jaren 90 en in de jaren 40 en 60. De nieuwe groep is opgegroeid met het internet en met gsm's. Hun (sociaal) leven speelt zich online af. Hun vertrouwen in gevestigde waarden is kleiner dan bij vorige generaties en wellicht zullen ze kiezen voor volledig andere oplossingen dan de 'waarheden' waarbij samenleving en bedrijfsleven vandaag zweren.


De jongere generatie ziet de toekomst positief tegemoet. Ze willen verandering en zien nieuwe oplossingen voor wereldproblemen als de klimaatverandering. Ze hebben veel zelfvertrouwen en zijn ervan overtuigd dat ze hun eigen leven kunnen vormgeven. De vraag is hoe dit veranderende gedrag de consumptiepatronen en maatschappelijke ontwikkeling in de toekomst zal beïnvloeden. Waarvoor zullen de jongeren van vandaag hun energie aanwenden?

“Persoonlijk denk ik dat de winnaars en overlevers die bedrijven zullen zijn die het aandurven om wie geboren is in de jaren 90, op te nemen in hun organisatie en een rol toe te bedelen in de toekomst van de onderneming.”

Per Selin, analyst bij Bisnode

Hoe aankoopbeslissingen worden genomen

Laten we als voorbeeld de manier nemen waarop deze jongeren informatie inwinnen voor een aankoopbeslissing. Ze betrekken er graag andere mensen bij, zoeken heel wat informatie op en lezen wat anderen denken. Het internet is een belangrijk kanaal, waar geografische grenzen geen rol spelen. Jongeren worden wel eens 'online residents' genoemd, omdat ze continu in de cyberwereld aanwezig zijn.

Mensen van middelbare leeftijd en senioren gebruiken het internet echter vooral om te werken, e-mails te versturen en informatie op te zoeken. Zij worden dan ook eerder 'online tourists' genoemd, omdat ze enkel een bezoek brengen, op zoek gaan naar wat ze nodig hebben en vervolgens weer vertrekken naar hun eigen wereld.

Voor bijna 80 procent van de jongeren vormt het internet de belangrijkste informatiebron. Zowat 50 procent gebruikt de computer om tv te kijken en hetzelfde percentage leest reclame online.  Bij oudere bevolkingsgroepen ligt dat cijfer maar op iets meer dan 20 procent.

Nieuwsconsumptie

Ook voor nieuwsberichten is het internet dominant. Papieren kranten en zakentijdschriften worden vooral gelezen door mensen van middelbare leeftijd en senioren.

Dit nieuwe gedrag zal een impact hebben op de wereld, die zal veranderen naarmate deze grote leeftijdsgroep de samenleving begint vorm te geven. Hetzelfde is immers gebeurd met de leeftijdsgroepen geboren in de jaren 40 en 60.

De volgende stap voor wie in de jaren 90 is geboren

Wanneer wie in de jaren 90 geboren is, een gezin sticht en in de zogenaamde consumptiefase belandt, zullen we waarschijnlijk een zeer grote economische groei zien. Die zal echter waarschijnlijk ook gevolgd worden door een sterke daling. Het aantal kinderen geboren rond de millenniumwissel ligt immers bijzonder laag. De komende jaren zullen dus wellicht turbulent zijn, met veel en snelle veranderingen.

Nieuwe marketingstrategieën

We moeten begrijpen dat het speelveld voor marketingspecialisten en bedrijven steeds complexer wordt. Terwijl belangrijke veranderingen in de bevolkingssamenstelling het gedrag en de waarden beïnvloeden, gaat de digitalisering van de markt voort. Dat betekent dat er wellicht verschillende strategieën zullen nodig zijn om te communiceren met de klanten. Een strategie op basis van de oude waarheden voor de 'toeristen' en een strategie gericht op de 'digital residents'.

De consument van de toekomst bereiken

“Volgens mij”, zegt Bisnode-analist Per Selin, “zullen de winnaars en overlevers die bedrijven zijn die het aandurven om wie geboren is in de jaren 90, op te nemen in hun organisatie en een rol toe te bedelen in de toekomst van de onderneming. Gillette past deze filosofie toe bij het samenstellen van een projectteam met vertegenwoordigers van verschillende delen van de organisatie.

Hun taak: een scheermes ontwikkelen dat beter is dan wat de onderneming nu op de markt introduceert. Ze weten zeer goed dat ze marktleider zijn, en om die rol te behouden moeten ze iets doen wat niemand anders doet.”

We moeten er ook rekening mee houden dat het voor een klant vandaag makkelijker is om een alternatief te vinden dan om een vervolgaankoop te doen. Het is niet langer mogelijk om niet-rendabele klanten aan te trekken met grote kortingen en vervolgens op lange termijn te proberen om winstgevend te worden. Dat werkt niet bij de jongere doelgroepen. De sleutel tot succes is mogelijk het indelen van klanten en markten op basis van hun leeftijdsgroep, hun lokale en globale waarden en hun status als 'toerist' of 'resident' van de digitale wereld.

Wat de generaties van elkaar scheidt

Interesses:

  • Geboren in de jaren 40: voeding, wijn, reizen, geschiedenis, cultuur, financiën, literatuur
  • Geboren in de jaren 60: reizen, amusement, gezonde voeding, lichaamsbeweging, film, voeding, wijn
  • Geboren in de jaren 90: film, lichaamsbeweging, muziek, mode, amusement, gezondheid, reizen 

Beroepskeuze:

  • Geboren in de jaren 40:  administratie/financiën, onderwijs, gezondheidszorg
  • Geboren in de jaren 60: technologie/IT/telecommunicatie, administratie, gezondheidszorg
  • Geboren in de jaren 90: sales/marketing, horeca, gezondheidszorg