GDPR Data-driven marketing

Welke impact had de GDPR-verordening op uw marketing?

12 apr 2018

De GDPR-verordening is nu effectief. De nieuwe wetgeving werdt van kracht op 25 mei 2018. Het heeft de manier veranderen waarop marketeers prospecten identificeren en benaderen, en hoe organisaties gegevens van individuen opslaan, verwerken en beheren.

Heel wat van de regels hebben rechtstreeks betrekking op marketingpraktijken. Marketeers die met persoonsgegevens werken, moesten hun benadering veranderen op het vlak van profilering, contractuele regelingen, gegevensverwerking, toestemming en andere belangrijke aspecten die onder de GDPR-verordening vallen. Ze moesten er ook voor zorgen dat ze gegevens kunnen wissen op verzoek. Dit is wat bedoeld wordt met “het recht om vergeten te worden”. 

Voor sommige organisaties leide de GDPR-verordening slechts tot een paar kleine aanpassingen van hun bestaande processen. Voor andere bedrijven was een volledige herziening van de gegevensverwerking vereist. Hoe vervelend dit ook mag lijken, het is essentieel om alle regels te begrijpen en na te leven. 

Gegevens vormen de basis voor succesvol adverteren. Ze bieden u een inzicht in uw prospecten en leveren cruciale informatie op, zoals wat klanten willen en hoe waarschijnlijk het is dat ze uw producten zullen kopen. De GDPR-verordening draait rond de bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent evenwel niet dat uw marketinginspanningen in het gedrang moeten komen. 

Bedrijven die deze regels volgen en zich inzetten voor sociale verantwoordelijkheid zullen bloeien. Beschouw de GDPR-verordening als een evolutie op het vlak van gegevensbescherming, en niet als een nodeloze last. Ze is immers gebaseerd op de kernprincipes van goede marketing: transparantie, eerlijkheid, veiligheid, nauwkeurigheid, en respect voor de rechten van individuen.  Indien u deze regels begrijpt, kunt u uw advertentieprocessen aanpassen waar nodig. 

Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten voor marketeers:

1.    Toestemming moet worden gegeven en mag niet verondersteld zijn 

Volgens de nieuwe wet inzake gegevensbescherming zal geïmpliceerde toestemming niet langer mogelijk zijn. Individuen moeten expliciet hun toestemming geven voor de verzameling en verwerking van hun persoonsgegevens. 

Ook al is een dubbele opt-in niet noodzakelijk, toch is dit sterk aanbevolen. Het is ook beter om een klein aantal abonnees te hebben die echt geïnteresseerd zijn in uw producten of diensten dan duizenden personen die zich amper herinneren dat ze zich maanden geleden hebben ingeschreven op uw lijst. 

Bovendien moeten marketingmanagers klanten informeren over wat er met hun gegevens zal gebeuren. Betrokkenen moeten in staat zijn om op elk moment hun toestemming in te trekken. 

Neem het volgende scenario: Een klant bezoekt uw website nadat hij een advertentie heeft gezien, vult het formulier in met zijn naam en adres, en downloadt uw eBook. 

Volgens de GDPR-verordening mag u zijn contactgegevens niet opslaan of verdere marketingmails, nieuwsbrieven of ander materiaal versturen. Nadat de klant het aangevraagde eBook heeft ontvangen, zit uw taak erop. 

Hoe kunt u dus uw klantenlijsten doen groeien? Om in contact te blijven met uw contactpersonen, kunt u een dubbele opt-in gebruiken. 

U kunt bijvoorbeeld een aanvinkvakje toevoegen op de inschrijvingspagina. Leg uit hoe de gegevens van de klant gebruikt zullen worden. Personen die uw eBook downloaden, zullen de mogelijkheid krijgen om een tweede vakje aan te vinken zodat ze e-mails van uw organisatie kunnen ontvangen. 

Dezelfde regels gelden voor sociale media. Marketeers die e-mailadressen willen gebruiken om lijsten op te stellen voor targeting via sociale media, zullen de betrokkenen daarover moeten informeren. Toestemming is ook noodzakelijk voor direct marketing. 

2. Let op uw geografisch bereik 

De GDPR-regeling is van toepassing op alle bedrijven die in contact staan met EU-burgers, niet enkel op bedrijven die in de EU gevestigd zijn. Dat betekent dat indien uw bedrijf in de VS gevestigd is en u op een globaal doelpubliek mikt met ook EU-burgers, u moet voldoen aan de nieuwe regels inzake gegevensbescherming. 

Denk er ook aan dat u uw contracten met leveranciers en andere bedrijven met toegang tot persoonsgegevens uit de EU zult moeten bijwerken en herzien.  

3. Geef de klanten het recht om te worden vergeten 

Zo’n 90 procent van alle organisaties vindt het wissen van klantengegevens te moeilijk. Nochtans is dat een van de belangrijkste vereisten van de GDPR-verordening. 

Vanaf nu zullen marketing managers ervoor moeten zorgen dat ze op verzoek gegevens kunnen wissen als deze gegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Ze zijn verplicht om elektronische marketingplatformen te gebruiken die de volledige verwijdering van contactpersonen mogelijk maken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze verzoeken binnen de maand in te willigen. 

4. Werk uw privacybeleid bij 

Volgens de nieuwe wet op de gegevensbescherming moeten alle privacyverklaringen toegankelijk en transparant zijn en in begrijpelijke taal opgesteld worden. Ze moeten belangrijke informatie bevatten zoals: 

  • Hoe de persoonsgegevens gebruikt zullen worden
  • Hoelang persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
  • Details over de overdracht van de gegevens aan derden
  • Het recht om op elk moment toestemming in te trekken
  • Informatie over IP-tracering en cookies 

Privacyverklaringen moeten worden meegedeeld op het moment dat de gegevens worden verkregen of de eerste keer dat ze gebruikt worden, maar altijd binnen de maand, tenzij ze rechtstreeks van het individu worden verkregen; in dat laatste geval moet de privacyverklaring beschikbaar zijn op het moment dat de gegevens worden verzameld. 

5. Herzie uw CRM-strategie 

De GDPR-verordening zal een rechtstreekse impact hebben op de relaties van uw bedrijf met klanten en prospecten. Als marketing manager zult u moeten herbekijken welke gegevens u verzamelt en hoe u ze opslaat, verwerkt en overdraagt. 

Zorg ervoor dat u enkel verzamelt wat u nodig hebt. Al uw acties moeten een wettelijke basis en een duidelijk doel hebben. 

Vervolgens moeten opgeslagen gegevens versleuteld worden voor de veiligheid. Privacy en beveiliging zijn cruciaal. Zorg ervoor dat de gegevens niet zonder toestemming kunnen worden geraadpleegd. 

Verwijder gegevens die u niet langer nodig hebt en update de gegevens waarover u reeds beschikt. Vraag in inschrijvingsformulieren enkel de gegevens die u nodig hebt en zult gebruiken. Denk eraan dat marketeers een register zullen moeten bijhouden van de gegevens die ze verzamelen en gebruiken. 

6. Focus op de klantenervaring 

De GDPR-verordening is niet bedoeld om de groei van uw bedrijf te belemmeren en de verwerving van leads te verhinderen. Integendeel, dankzij een verbeterde klantervaring zal ze een efficiëntere gegevens economie creëren. 

Het is nu belangrijker dan ooit om te focussen op uw klanten en wat u voor hen kunt betekenen. Geef prospecten een reden om zich in te schrijven op uw lijst, uw producten te kopen en u hun gegevens te verstrekken zodat uw bedrijf kan groeien. 

Mensen delen bijvoorbeeld graag hun e-mailadres als ze er iets voor in de plaats krijgen, zoals een interessant eBook of een handige gids. Als marketeer kunt u een strategie voor content marketing creëren die klanten aantrekt en ervoor zorgt dat ze blijven terugkomen. 

Telkens wanneer u een nieuwe post publiceert, een nieuw aanbod lanceert of een gratis rapport weggeeft, denk dan aan uw publiek en zijn behoeften. Focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit, en gebruik transparante gegevens praktijken. 

Maak werk van creatieve marketingideeën en verbeter uw reclamecampagnes. Dit leidt tot hogere click-through-percentages, meer engagement, betere targeting en dus betere verkoopcijfers. 

Als marketing manager moet u ervoor zorgen dat de GDPR-verordening voor u werkt. Uw praktijken mogen niet opdringerig of mysterieus lijken voor klanten, maar moeten eerlijk en transparant zijn. Door deze regels te volgen, zult u met vertrouwen kunnen handelen en het vertrouwen van de klanten in uw bedrijf kunnen vergroten.