Data Processing Agreement

DPA is de afkorting van Data Processing Agreement of verwerkingsovereenkomst van de data. Dit document, opgelegd door GDPR, moet vervolledigd en getekend worden door twee partijen voor elke samenwerking tussen op zijn minst twee verschillende entiteiten met betrekking tot het versturen, overdragen en verwerken van data.

Concreet:

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten voor het verwerken van data (voor Data Quality, Database Management, Business Intelligence,...), zal u genoodzaakt zijn om ons bedrijfsdata of klanten- en prospectendata te bezorgen.

Wat GDPR daaromtrent zegt:

  • U bent de verantwoordelijke van deze data. U beslist welke data u aan ons doorgeeft en welke type verwerking hierop zal uitgevoerd worden. GDPR linkt aan deze rol bepaalde verplichtingen en verantwoordelijkheden
  • In die context zal Bisnode optreden als verwerker van deze data. Wij verwerken de data die u ons bezorgd heeft in het kader van de oplossing die u heeft opgegeven in de DPA en enkel voor deze oplossing. Wij zullen er geen andere verwerkingen op toepassen.

GDPR legt op aan alle verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van data om een DPA te ondertekenen voor akkoord. Dit document dient dus om de exacte context te definiëren waarbinnen de data verwerkt zal worden. Het gebruik dat we zullen maken van de doorgestuurde data zal beperkt zijn tot hetgeen in dit document beschreven staat.

Los van het feit dat de DPA verplicht is, is het ondertekenen van een dergelijke overeenkomst in ieders belang!

Voorafgaand aan eender welke verwerking van uw data, is het noodzakelijk om van u een ingevulde en ondertekende versie van de DPA te ontvangen. Het enige wat u hoeft te doen:

  • Uw gegevens invullen op pagina 1
  • Dateren en ondertekenen op pagina 8
  • De data-categorieën invullen die gebruikt zullen worden voor de audit op pagina 9

Download het document hier

U heeft geen scanner om het ondertekende exemplaar in te scannen ?

In het kader van de huidige situatie (Covid-19), volstaat in eerste instantie een eenvoudige foto met uw smartphone van de verschillende pagina’s van de vervolledigde en ondertekende versie van de DPA.

Onze teams zullen u nadien contacteren om in een tweede fase het document te formaliseren.