Soorten gegevens

Over welke van uw gegevens kunnen wij eventueel beschikken?

Bisnode Belgium beschikt niet voor iedereen over dezelfde gegevens. Dit hangt af van de gegevens die uzelf of onze partners ons heeft medegedeeld. Hieronder vindt u een opsomming van de gegevens waarover Bisnode Belgium zou kunnen beschikken:

Basisinformatie

Basisinformatie

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Taal
 • Leeftijd (of geboortedatum of vermoedelijke leeftijdsgroep)
Contactpunten

Contactpunten

 • Adres
 • Vaste telefoon
 • Mobiele telefoon
 • e-mailadres
Partners

Partners

Het bedrijf dat ons uw gegevens verstrekt, kan ons ook de datum meedelen waarop u er voor het laatst contact mee hebt gehad (bijvoorbeeld omdat u een product of dienst hebt gekocht of aan een wedstrijd hebt deelgenomen). Aan de hand van deze informatie kunnen wij nagaan of uw gegevens wel degelijk juist en up-to-date zijn (als u uw krant nog thuisbezorgd krijgt, is de waarschijnlijkheid dat u op dat adres woont hoog).

Omgeving

Omgeving

 • Statistische gegevens op niveau van uw wijk of gemeente: dat is bijvoorbeeld het gemiddelde inkomen in de wijk waar de mensen wonen, het percentage eigenaars/huurders, tuinen, het werkloosheidpercentage …
 • Observatiegegevens: wij kunnen ook meer algemene informatie verzamelen, zoals de oppervlakte van de gronden, of u zonnepanelen hebt, …
Vragenlijsten

Vragenlijsten

Als u onze consumenten vragenlijsten (of die van onze partners) invult, zullen wij, afhankelijk van de antwoorden die u hebt gegeven, over die bijkomende gegevens over u beschikken.

Andere

Andere