met welk doel gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

1. Gegevensoverdracht

1. Gegevensoverdracht

Wij gebruiken uw gegevens om ze door te geven aan bedrijven die u wensen te benaderen voor reclamedoeleinden: wij zullen bijvoorbeeld alle mensen selecteren die in de gemeente X wonen, op vraag van de speelgoedwinkel die in dezelfde gemeente gevestigd is en die zijn nieuwe catalogus wenst te versturen.

Wij gebruiken ze ook om marketingprofielen op te stellen aan de hand waarvan wij groepen mensen kunnen selecteren die volgens ons belangstelling hebben om een bepaald soort reclame te ontvangen: op vraag van een onlinewinkel voor tuinartikelen zullen wij bijvoorbeeld mensen selecteren die in wijken wonen waar het percentage tuinen hoog is.

2. Verbetering van de kwaliteit van de gegevens op de markt

2. Verbetering van de kwaliteit van de gegevens op de markt

Wij gebruiken uw gegevens voor validatiedoeleinden: de bedrijven vragen ons na te gaan of de gegevens waarover zij beschikken, ook in ons bestand staan. Zo kunnen zij nagaan of hun adressen up-to-date en correct zijn (als ze u een pakje moeten sturen, is het best dat het adres correct geformuleerd is). In dit concrete geval sturen wij hen uw gegevens niet en geven wij gewoon aan of het onderzochte gegeven hetzelfde is als het onze of niet.

Wij kunnen de gegevens van de bedrijven ook corrigeren door ze te vergelijken met de onze. Zo kunnen wij een postcode corrigeren die niet overeenstemt met de opgegeven straat, of een verhuizing meedelen. Opnieuw beschikken bedrijven op die manier over actuele gegevens, zodat ze beter met u kunnen communiceren.

Ten slotte kunnen wij de gegevens van de bedrijven aanvullen. Als het bedrijf in kwestie bijvoorbeeld over uw naam en postadres beschikt, kunnen wij het uw telefoonnummer of leeftijd doorgeven, als deze informatie in onze database staat. Wij kunnen het bedrijf ook de gegevens van marketingprofielen doorgeven.

3. Groepering van gegevens

3. Groepering van gegevens

Het gebeurt dat een klant beschikt over meerdere gegevens over u, maar ze niet met elkaar in verband heeft gebracht, bijvoorbeeld omdat hij ze niet allemaal bij dezelfde gelegenheid heeft verzameld. In dit geval kunnen wij onze gegevens gebruiken om deze bewerking uit te voeren. Als wij bijvoorbeeld in ons bestand de volgende gegevens hebben: Mevrouw Sofie Vandenbos, Bosstraat in 1000 Groenbos, tel: 01.123.45.67, sofie@skynet.be en in het bestand van de klant enerzijds mevrouw Vandenbos en haar postadres vinden en anderzijds sophie.vandenbos@skynet.be en het telefoonnummer 01.123.45.67, dan laten wij aan de klant weten dat het hier om dezelfde persoon gaat.

4. Gegevensanalyse

4. Gegevensanalyse

Wij hebben het reeds gehad over de marketingprofielen die wij opstellen. Wij kunnen de gegevens van onze klanten ook analyseren aan de hand van de profielen die wij zelf gebruiken. Zo kunnen de klanten het soort consumenten dat belangstelling heeft voor zijn producten, beter leren kennen. Op die manier komen wij erachter dat de lezers van tijdschrift XY eerder jonge mannen zijn die geïnteresseerd zijn in sport en film. Daardoor kan de klant vervolgens abonnementen voorstellen met bijvoorbeeld gratis bioscoopkaartjes. Zijn actie zal ongetwijfeld een groter succes kennen dan wanneer hij make-up producten zou aanbieden.

Na de gegevens van de klant te hebben geanalyseerd, kunnen wij onze klant ook voorstellen in onze database personen met hetzelfde profiel te selecteren. In ons voorbeeld zal zijn reclameactie om nieuwe klanten te vinden, ongetwijfeld meer succes hebben dan wanneer hij zich tot vrouwen zou richten.

Wij kunnen deze selectie doorgeven aan de sociale netwerken of andere media. Zij gaan vervolgens na of zij u terugvinden in hun eigen database en op uw pagina dezelfde reclameactie weergeven.

Ten slotte kunnen uw gegevens ook nuttig zijn in het kader van analyses over massagegevens nog steeds gericht op marketing of marktonderzoek.

5. Voor ons intern gebruik

5. Voor ons intern gebruik

Wij kunnen uw gegevens ook verwerken voor bijvoorbeeld intern gebruik in ons bedrijf.

• Wij gebruiken uw gegevens om ons bestand CONSU-matrix bij te werken. Als wij dus dankzij een van onze bronnen vaststellen dat u verhuisd bent, werken wij uw gegevens bij, net als die van de andere leden van uw gezin die in ons bestand zitten.

• Om onze resultaten op te volgen (bijvoorbeeld via marktstudies).

• Om statistische gegevens te verzamelen en marktanalyses op te stellen of te laten opstellen, voor financiële doeleinden, beheers-, marketing- of verslagdoeleinden.

• Om eventuele fraude, misdrijven en inbreuken te bestrijden en de afhandeling van geschillen en eventuele gerechtelijke procedures te verzekeren.