GDPR

AFLEVERING 3: optimale brongegevens zijn de sleutel voor datagedreven marketing oplossingen. Hoe zorgt u ervoor dat ze volledig GDPR-conform zijn?

20 apr 2018

Creëren van waardevolle en betrouwbare bronpartner relaties 

In een partnerschap-formule is het essentieel om te beschikken over verschillende recente en regelmatige ge-update brongegevens. Deze gegevens zijn de grondstof en de brandstof die de Bisnode datagedreven oplossingen sturen. Ze zijn essentieel voor de creatie van de Bisnode Referentie Consumenten Database : om de updatecyclussen te versnellen, om de datakwaliteit te optimaliseren en om de dekking te verbreden in een omni-channel omgeving. Hierdoor kunnen wij onze klanten servicen met ‘state of the art’ dataoplossingen voor datakwaliteit, targeting en analyse. Door dit te doen heeft Bisnode een van de grootste multi-source referentie databanken van klantengegevens in België opgebouwd. Dit maakt het voor onze klanten mogelijk om hun datakwaliteit te optimaliseren en zo conform te zijn aan de verplichting van GDPR om te beschikken over zo accuraat mogelijke data. 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat wij blijven investeren in sterke win-winrelaties met bronpartners, die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen, strikte ethische procedures met inachtneming van alle privacy gerelateerde wetgeving. Wij hebben er nauwgezet voor gezorgd dat het hele proces, van dataverwerving tot dataverwerking, voldoet aan de GDPR-beginselen. Wij bieden onze bronpartners tevens legaal advies en support. 

Een uniek concept met een aanpak op maat

Verschillende bronpartners leveren de contactpunten die het multi-source ecosysteem van de Bisnode Referentie Consumenten Database voeden en optimaliseren. Bisnode biedt verschillende bronpartnerschappen formules aan die aangepast zijn aan de specifieke noden van de partner. De dienstverlening kan datavalidatie binnen de Bisnode omgeving zijn, en voor bredere toepassingen, is datacorrectie, -analyse of -levering voor targeting in direct marketingcampagnes mogelijk. 

Het belang van vertrouwen, deontologie en GDPR-controles

Bisnode kijkt er nauwgezet op toe dat alle bronpartnerschappen volledig voldoen aan de ethische codes van ons bedrijf en aan de GDPR-richtlijn. Hier zijn enkele voorbeelden van de maatregelen die Bisnode neemt:

  • Wij sluiten een formele Agreement af met elke bronpartner. Deze omvat een analyse van hun database en een non-disclosure clausule.
  • Bisnode beoordeelt de privacyverklaring van de source partner. De afdeling voorziet specifieke privacyclausules die moeten worden opgenomen in het privacybeleid van de partner. Deze privacyclausules zijn op maat gemaakt van het specifieke bronpartnerschap: voor levering of voor validatie doeleinden. Deze clausules verwijzen duidelijk naar Bisnode België en zijn partners en naar de specifieke toepassingen en niet-toepassingen van de persoonlijke gegevens.
  • Transparantie voor de datasubjecten: Bisnode heeft een website gecreëerd speciaal voor de B2C en B2B datasubjecten. Hier kunnen datasubjecten alle nodige informatie vinden over hun rechten en hoe deze uit te oefenen.
  • Bij verzoek of klacht van betrokkenen zorgt het juridisch departement van Bisnode voor een GDPR-conforme opvolging. 

Kan men met de GDPR nog aan datagedreven prospectie doen? 

Kunnen bedrijven persoonsgegevens blijven gebruiken voor al hun direct marketingactiviteiten?

Dat is het thema van aflevering 4: een verslag over de juridische strijd om een-op-een prospectie GDPR-conform te maken.