Dit doen wij om uw gegevens te beschermen

Om uw privacy te beschermen, baseren wij ons bij alles wat wij doen op onze 'Data Guidelines'
Bisnode umożliwia inteligentne decyzje

Uw gegevens zijn het belangrijkste voor ons en wij doen er alles aan om uw behoeften aan privacy te beschermen. 

1. Nauw samenwerken met partners

Ten eerste zorgen wij er nauwgezet voor dat onze businesspartners die ons het bronmateriaal aanleveren zich aan de GDPR houden. En dit zowel bij het verzamelen van uw gegevens als wat betreft de informatie die ze u geven over de verwerking van uw gegevens. Wij vragen hen in het bijzonder om zo transparant mogelijk te zijn naar hun klanten toe wat betreft het doorsturen van gegevens naar Bisnode en om deze websites te raadplegen voor meer informatie over onze activiteiten. Om ervoor te zorgen dat er op een correcte manier met gegevens wordt omgegaan, voeren wij regelmatig controles uit bij en laten wij documenten invullen door onze verkopers en derden.

2. Het aantal processen tot een minimum beperken

Om de persoonlijke integriteit te beschermen, beperken wij de verwerking van gegevens tot de stappen die nodig zijn voor een specifiek doel. Bovendien geven wij geen informatie vrij als wij vermoeden dat die zou kunnen worden gebruikt op een manier die indruist tegen onze aangegeven doeleinden en een inbreuk kan vormen op de privacy van de persoon in kwestie. Wij hebben een actieve blokkeerfunctie zodat elke geregistreerde persoon en onderneming het recht heeft om direct marketing te weigeren.

Voor de verwerking zelf hanteren wij een geavanceerde en hedendaagse technische beveiliging.

3. Regelmatig interne en externe controles uitvoeren

De veiligheid van uw gegevens is voor ons van het allergrootste belang en wij voeren regelmatig interne en externe controles uit om ons ervan te vergewissen dat de middelen en procedures die wij toepassen naar behoren werken. Wij hebben ook een interne organisatie voor incidenten/veiligheid met gecoördineerde processen, zowel centraal als lokaal. Alle werknemers en consultants die toegang krijgen tot gegevens moeten een on- en offboardingproces doorlopen om ervoor te zorgen dat enkel de juiste persoon toegang krijgt tot de gegevens die hij of zij nodig heeft. Voor de opvolging houden wij logs bij van wie wat doet met betrekking tot de toegang tot gegevens.

4. Net van Data Protection Officers

Bisnode is een Europees bedrijf en dus beschikken wij over een net van Data protection officers (DPO’s), zowel centraal als lokaal; hierdoor staan wij zowel dicht bij het individu als bij de DPO's. Maar dat is niet alles. Wij organiseren ook op regelmatige basis over de hele groep GDPR-opleidingen voor alle werknemers.

5. Wij staan voor u klaar om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten

Wij passen procedures toe die u in staat stellen gemakkelijk uw rechten uit te oefenen. Dat wil zeggen dat wij een snelle en efficiënte klantenservice toepassen om persoonsgegevens die niet correct of onvolledig zijn, bij te werken, te corrigeren, te blokkeren en te verwijderen.

6. De risico's beperken

Overeenkomstig de GDPR hebben wij een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) uitgevoerd. Dit document analyseert alle mogelijke risico's die nadelig zouden kunnen zijn voor uw gegevens en alle maatregelen die getroffen moeten worden om dit risico te voorkomen of tot een minimum te beperken. Wij hebben de aanbevolen maatregelen toegepast in ons IT-systeem en in onze procedures.