Bisnodes kijk op gegevensbescherming

De ‘Data Guidelines’ van Bisnode zetten ons op de juiste weg

De ‘Data Guidelines’ van Bisnode zetten ons op de juiste weg

Elke dag opnieuw verwerken wij grote hoeveelheden gegevens. Het behoeft dan ook geen betoog dat wij deze informatie met de grootste discretie behandelen. Gegevensbeveiliging en persoonlijke privacy zijn voor ons net zo belangrijk als voor onze klanten. Wij werken dan ook volgens strikt bepaalde richtlijnen en werkwijzen. Wij gebruiken betrouwbare systemen en houden ons uiteraard op al onze markten aan alle geldende wetten en regels.

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin de veiligheid te verzekeren van de informatie die ons wordt toevertrouwd en de privacy van consumenten veilig te stellen door op een gepaste en verantwoorde manier gebruik te maken van deze informatie. Onze ‘Data Guidelines’ en ook onze interne ‘Data Privacy Policy’ regelen de manier waarop persoonsgegevens verzameld, gebruikt, gehandhaafd, gevrijwaard en vrijgegeven worden.

Meer info over de 'Data Guidelines' van Bisnode.

Veiligheid en gegevensbescherming

Veiligheid en gegevensbescherming

Wij stellen alles in het werk om in alle vertrouwelijkheid en veiligheid om te gaan met uw gegevens. In dit opzicht treffen wij alle nodige technische en organisatorische maatregelen.

Ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen zijn in dit opzicht beschermd. Enkel personen die uw persoonsgegevens nodig hebben om hun taak te volbrengen, hebben er toegang toe. Ze zijn gebonden door een strikte beroepsdiscretie en moeten voldoen aan alle technische voorschriften om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te verzekeren.

Bovendien willen wij voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens, deze verwerken, wijzigen of vernietigen. Tot slot worden zowel ruwe gegevens als geanalyseerde gegevens tijdens hun hele levenscyclus tegen corruptie beschermd via gegevensbescherming, technologie en IT-beveiligingsmaatregelen.

Meer informatie over Veiligheid en gegevensbescherming

In geval van inbreuk op gegevens

In geval van inbreuk op gegevens

Soms gebeurt er iets wat u niet verwacht. Daarom hebben wij plannen voor respons bij incidenten uitgewerkt. In geval van een inbreuk op gegevens die risico's voor uw privacy zou kunnen inhouden stellen wij zowel u als de Privacycommissie hiervan op de hoogte overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen. In dat geval stellen wij alles in het werk om deze situatie zo snel mogelijk een halt toe te roepen en de gevolgen ervan te beperken.

Risico

Risico's verminderen via gegevensminimalisering

Wij krijgen allemaal te maken met een overdaad aan gegevens, ongeacht onze bedrijfstak. Wij maken te veel aan, bewaren te veel en het meest vervelende van al, wij slagen er maar niet in om afscheid te nemen van dingen die wij niet meer nodig hebben. Bisnode doet regelmatig aan gegevensminimalisering, waardoor de hoeveelheid informatie die verzameld en bewaard wordt en die nodig is voor onze bedrijfsactiviteiten wordt beperkt. Met gegevensminimalisering bedoelen wij dat wij het verzamelen van persoonlijke informatie beperken tot de informatie die rechtstreeks relevant en nodig is om een specifieke taak te voltooien.