Bisnode EN GDPR

uw gegevens, uw keuze

Ontdek wat Bisnode doet met uw gegevens, in alle transparantie

Over Bisnode

Bisnode is gespecialiseerd in het verwerken van gegevens die u de beste en meest relevante marketingervaring zullen bieden. Ontdek wat we precies doen met uw gegevens:

Bisnode Belgium en de verwerking van de persoonsgegevens

Bisnode Belgium verwerkt uw gegevens op transparante wijze, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en – vanaf 25 mei 2018 – met de  bepalingen van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016  betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "AVG" ) (hierna gezamenlijk "de privacy wetgeving”).

Bisnode Belgium is de verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Neem contact met ons