Menu

Privacy Statement & Cookie Policy

Elke verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met deze website is onderworpen aan de Belgische wet (wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Indien u wenst te reageren op een van de praktijken hierboven omschreven, kan u ons contacteren per e-mail: info@bisnode.com
Bij elk bezoek aan de website herkent onze server automatisch uw domein van oorsprong.
Uw e-mail adres wordt niet automatisch gedetecteerd.

Volgende informatie wordt opgeslagen tijdens een bezoek aan onze website:

 • uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd zoals hierboven omschreven)
 • uw adres (postadres, e-mail, telefoonnummer) indien u dit hebt meegedeeld, bijvoorbeeld door een bericht of een vraag naar deze website te versturen, via e-mail communicatie etc.
 • informatie betreffende de door u geconsulteerde pagina’s.
 • elke andere informatie die u vrijwillig heeft verleend (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website)

Deze informatie wordt ingezameld voor volgende doeleinden:

 • om de inhoud van onze website te kunnen optimaliseren
 • om u op de hoogte te kunnen brengen van updates
 • om u te kunnen contacteren voor promotie van onze producten en diensten of voor deze van geselecteerde derde partijen die u via onze tussenkomst wensen te contacteren.
 • voor de realisatie van statistieken

Uw e-mailadres zal slechts met uw toestemming worden gebruikt of binnen de beperkingen van het KB van 4 april 2003 inzake het verzenden van reclame via elektronische post.

Indien u in de toekomst niet langer door ons bedrijf wenst gecontacteerd te worden voor marketing doeleinden, volstaat het om ons hiervoor een e-mail te sturen naar volgend adres: info@bisnode.com.

Uw gegevens kunnen aan onze commerciële partners doorgegeven worden die u gepersonnaliseerde reclame kunnen toesturen. Indien u dit niet wenst, volstaat het om ons hiervoor een e-mail te sturen naar volgend adres: info@bisnode.com.
Uw e-mailadres zal slechts met uw instemming aan derden worden overgemaakt.

GEBRUIK VAN COOKIES
Bij een bezoek aan deze website gaat u er standaard mee akkoord dat Bisnode cookies op uw apparaat plaatst, waarmee informatie over uw gebruik van deze website kan worden verzameld.


WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op uw apparaat worden gedownload door de website die u op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan deze website zorgen cookies ervoor dat uw apparaat meteen wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.

WAARVOOR KUNNEN COOKIES GEBRUIKT WORDEN ?
Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker worden gemaakt, bijvoorbeeld door :

 • Relevante navigatie-instellingen te tonen
 • Voorkeuren van bezoekers te onthouden
 • De algemene gebruikersbeleving te verbeteren
 • Het aantal weergegeven advertenties te beperken

 

WAARVOOR GEBRUIKT BISNODE COOKIES?
De informatie die door Bisnode door middel van cookies wordt verzameld, is beperkt tot het gebruik voor de volgende doeleinden:

 • een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald).
 • de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. De bedoeling is statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.

Welke cookies gebruikt Bisnode?
Bisnode gebruikt cookies voor:

 • Uw taalkeuze
 • Google Analytics

Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen via de instellingen op opties van uw browser; de goede werking van de website kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone